028 2212 2221

Điều kiện tách Sổ đỏ và tách thửa của các tỉnh BRVT, Lâm Đồng, HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An

Điều kiện tách Sổ đỏ và tách thửa của các tỉnh BRVT, Lâm Đồng, HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An

1. Điều kiện tách thửa tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Căn cứ: Quyết định 18/2019/QĐ-UBND ngày 22/7/2019

Để được tách thửa phải đủ các điều kiện sau:

Điều kiện 1: Có Sổ đỏ;

Điều kiện 2: Việc tách thửa đất phải đảm bảo quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề như: Quyền về lối đi; cấp, thoát nước; tưới nước, tiêu nước trong canh tác; cấp khí ga; đường dây tải điện, thông tin liên lạc và các nhu cầu cần thiết khác một cách hợp lý trên thửa đất liền kề (nghĩa là đã có thỏa thuận về việc cho nhà bên trong có quyền về lối đi, kéo điện…qua đất nhà mình thì khi tách thửa thì phải bảo đảm những quyền đó cho nhà bên trong).

Điều kiện 3: Phù hợp với quy hoạch;

Điều kiện 4: Phải có ít nhất một cạnh tiếp giáp với đường giao thông hiện hữu do Nhà nước quản lý. Trường hợp hình thành đường giao thông mới khi tách thửa (nếu có): Người sử dụng đất phải được UBND cấp huyện chấp thuận bản vẽ xin phép hình thành đường giao thông.

Điều kiện 5: Không thuộc các trường hợp không được phép tách thửa, gồm:

– Thửa đất đã có quyết định thu hồi đất, thông báo thu hồi đất thể hiện bằng văn bản của các cấp có thẩm quyền.

– Thửa đất đang có tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai và đang được cơ quan có thẩm quyền thụ lý giải quyết; thửa đất có tài sản gắn liền với đất đang bị các cơ quan có thẩm quyền kê biên để thực hiện quyết định, bản án có hiệu lực của Tòa án.

– Khu vực mà pháp luật có quy định phải bảo tồn.

Điều kiện 6: Chỉ được tách thửa khi thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại không nhỏ hơn diện tích, kích thước tối thiểu, cụ thể:

+ Đất ở có nhà ở (có một trong các loại giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều 31 Nghị định 43/2014/NĐ-CP):

Khu vực

Diện tích – Kích thước

– Khu vực đô thị và Trung tâm huyện Côn Đảo

– Diện tích tối thiểu là 45 m2 và có cạnh tiếp giáp với đường giao thông không nhỏ hơn 05 m và chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 05 m tại đường phố có lộ giới ≥ 20 m;

– Diện tích tối thiểu là 36 m2 và có cạnh tiếp giáp với đường giao thông không nhỏ hơn 04 m và chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 04 m tại đường phố có lộ giới < 20 m

– Tại địa bàn các xã còn lại và khu vực khác của huyện Côn Đảo

– Tối thiểu là 40 m2, có chiều sâu thửa đất và có cạnh tiếp giáp với đường giao thông không nhỏ hơn 04 m

+ Đất ở chưa xây dựng nhà ở hoặc nhà ở không có một trong các loại giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 31 Nghị định 43/2014/NĐ-CP:

Khu vực

Diện tích tối thiểu

– Khu vực đô thị và Trung tâm huyện Côn Đảo

– 60 m2 và có cạnh tiếp giáp với đường giao thông không nhỏ hơn 05 m và chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 05 m

– Tại địa bàn các xã còn lại và khu vực khác của huyện Côn Đảo

– 100 m2 và có cạnh tiếp giáp với đường giao thông không nhỏ hơn 05 m và chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 05 m

+ Đối với đất thương mại dịch vụ và đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp:

Khu vực

Diện tích – Kích thước

Toàn tỉnh

– Tối thiểu là 100 m2;

– Cạnh tiếp giáp với đường giao thông không nhỏ hơn 05 m;

– Chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 05 m.

2. Điều kiện tách thửa TP Hồ Chí Minh

Căn cứ: Quyết định 60/2017/QĐ-UBND ngày 05/12/2017

Để được tách thửa phải bảo đảm các điều kiện sau:

Điều kiện 1: Thửa đất đã được cấp Sổ đỏ theo quy định;

Điều kiện 2: Việc tách thửa đất phải đảm bảo quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề như: Quyền về lối đi; cấp, thoát nước; tưới nước, tiêu nước trong canh tác; cấp khí ga; đường dây tải điện, thông tin liên lạc và các nhu cầu cần thiết khác một cách hợp lý trên thửa đất liền kề (nghĩa là đã có thỏa thuận về việc cho nhà bên trong có quyền về lối đi, kéo điện…qua đất nhà mình thì khi tách thửa thì phải bảo đảm những quyền đó cho nhà bên trong).

Điều kiện 3: Chỉ được tách thửa khi thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại không nhỏ hơn diện tích, kích thước tối thiểu, cụ thể:

Với đất ở:

Khu vực

Diện tích – Kích thước

– Khu vực 1: Gồm các Quận 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, Gò vấp, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình và Tân Phú.

– Tối thiểu 36m2;

– Chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 03 m.

– Khu vực 2: Gồm các Quận 2, 7, 9, 12, Bình Tân, Thủ Đức và Thị trấn các huyện.

– Tối thiểu 50m2;

– Chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 04 m.

– Khu vực 3: Gồm huyện Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè, Cần Giờ (ngoại trừ thị trấn).

– Tối thiểu 80m2;

– Chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 05 m.

Điều kiện 4: Không thuộc những trường hợp không được tách thửa, cụ thể:

– Khu vực bảo tồn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt danh mục phải bảo tồn theo quy định pháp luật.

– Biệt thự thuộc sở hữu Nhà nước; biệt thự thuộc nhóm 1 và 2 theo quy định tại Thông tư 19/2016/TT-BXD;

 – Các khu vực hiện đang là biệt thự được tiếp tục quản lý theo quy hoạch; biệt thự thuộc dự án đã quy hoạch; đất ở thuộc các dự án đã được Nhà nước giao đất, cấp giấy chứng nhận cho từng nền đất theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được duyệt; khu vực có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được duyệt. Trường hợp quy hoạch này được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền điều chỉnh, thì việc tách thửa phải đảm bảo đúng theo quy hoạch đã điều chỉnh và theo Quyết định này.

– Nhà, đất thuộc khu vực đã có Thông báo thu hồi đất hoặc Quyết định thu hồi đất.

3. Điều kiện tách thửa tỉnh Lâm Đồng 

Căn cứ: Quyết định 33/2015/QĐ-UBND ngày 16/4/2015

Điều kiện tách thửa:

Điều kiện 1: Thửa đất mới hình thành từ việc tách thửa và thửa đất còn lại sau khi tách đều phải tiếp giáp với đường đi (hoặc quy hoạch đường đi) có chiều rộng mặt đường ≥ 3,5 m;

Điều kiện 2: Thửa đất không thuộc khu vực đã có thông báo thu hồi đất hoặc đã có quyết định thu hồi đất;

Điều kiện 3: Không thuộc hành lang bảo vệ các công trình công cộng.

Điều kiện 4: Chỉ được tách thửa khi thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại không nhỏ hơn diện tích, kích thước tối thiểu, cụ thể:

Khu vực

Diện tích – Kích thước chiều rộng

Chiều sâu

Phường, thị trấn

– Khu vực đã có quy định khoảng lùi: Tối thiểu là 06m (không tính khoảng lùi)

 – Khu vực không quy định khoảng lùi: Tối thiểu là 10 m.

 

– Dạng nhà phố

* Đường đã có tên hoặc đường, đường hẻm có lộ giới ≥ 10 m (sau đây gọi là đường chính):

– Diện tích tối thiểu là 40 m2;

– Kích thước theo mặt đường ≥ 04 m.

* Các đường, đường hẻm còn lại (sau đây gọi chung là đường hẻm):

– Diện tích tối thiểu là 40 m2;

– Kích thước theo mặt đường ≥ 3,3 m.

– Dạng nhà liên kế có sân vườn

* Đường chính:

– Diện tích tối thiểu là 72 m2;

– Kích thước theo mặt đường chính ≥ 4,5 m;

* Đường hẻm:

– Diện tích tối thiểu là 64 m2;

– Kích thước theo mặt đường ≥ 04 m.

– Dạng nhà song lập

* Đường chính:

– Diện tích tối thiểu là 280 m2 và có kích thước theo mặt đường chính ≥ 20 m (tính cho 02 lô);

* Đường hẻm:

– Diện tích tối thiểu là 224 m2 và kích thước theo mặt đường ≥ 16,0 m (tính cho 02 lô).

– Dạng nhà biệt lập

* Đường chính:

– Diện tích tối thiểu là 250 m2 và có kích thước theo mặt đường chính ≥ 12 m;

* Đường hẻm:

– Diện tích tối thiểu là 200 m2 và kích thước theo mặt đường ≥ 10 m.

– Dạng biệt thự

– Diện tích tối thiểu là 400 m2 và có kích thước theo mặt đường ≥ 104 m.

– Nông thôn

– Khuyến khích người sử dụng đất tách thửa đủ diện tích để làm nhà biệt lập, biệt thự, nhà vườn;

– tTường hợp không đủ điều kiện thì diện tích đất tối thiểu là 72 m2, kích thước theo mặt đường ≥ 4,5 m.

 

4. Điều kiện tách thửa tỉnh Bình Dương 

Căn cứ: Quyết định 25/2017/QĐ-UBND ngày 27/9/2017

Điều kiện 1: Chỉ được tách thửa khi thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại không nhỏ hơn diện tích, kích thước tối thiểu, cụ thể:

Với đất ở:

Khu vực

Diện tích – Kích thước

Thửa đất khi tiếp giáp với đường có lộ giới < 20m

Tại các phường

– Diện tích tối thiểu là 60m2;

– Bề rộng và chiều sâu tối thiểu là 04m.

Tại các thị trấn

– Diện tích tối thiểu là 80 m2;

– Bề rộng và chiều sâu tối thiểu là 04m.

Tại các xã

– Diện tích tối thiểu là 100 m2;

– Bề rộng và chiều sâu tối thiểu là 04m.

Thửa đất khi tiếp giáp với đường có lộ giới ≥ 20m

Tại các phường

– Diện tích tối thiểu là 60 m2;

– Bề rộng và chiều sâu tối thiểu là 05m.

Tại các thị trấn

– Diện tích tối thiểu là 80m2;

– Bề rộng và chiều sâu tối thiểu là 05m.

Tại các xã

– Diện tích tối thiểu là 100m2;

– Bề rộng và chiều sâu tối thiểu là 05m.

Điều kiện 2: Thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại sau khi tách phải tiếp giáp đường do Nhà nước quản lý.

5. Điều kiện tách thửa tỉnh Đồng Nai 

Căn cứ: Quyết định 03/2018/QĐ-UBND ngày 30/01/2018

Để được tách thửa thì phải đủ điều kiện sau:

Điều kiện 1: Có Sổ đỏ;

Điều kiện 2: Thửa đất không có tranh chấp, quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án và trong thời hạn sử dụng đất.

Điều kiện 3: Thửa đất không thuộc khu vực bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa, thắng cảnh đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định, phê duyệt theo quy định pháp luật.

Điều kiện 4: Diện tích thửa đất tách thửa chưa có quyết định thu hồi đất, chưa có thông báo thu hồi đất, chưa có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thuộc trường hợp thu hồi đất theo quy định của pháp luật đất đai hoặc không có trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được công bố phải thu hồi để thực hiện dự án.

Điều kiện 5: Việc tách thửa đất phải đảm bảo quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề như: Quyền về lối đi; cấp, thoát nước; tưới nước, tiêu nước trong canh tác; cấp khí ga; đường dây tải điện, thông tin liên lạc và các nhu cầu cần thiết khác một cách hợp lý trên thửa đất liền kề (nghĩa là đã có thỏa thuận về việc cho nhà bên trong có quyền về lối đi, kéo điện…qua đất nhà mình thì khi tách thửa thì phải bảo đảm những quyền đó cho nhà bên trong).

Điều kiện 6: Chỉ được tách thửa khi thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại không nhỏ hơn diện tích, kích thước tối thiểu, cụ thể:

+ Diện tích tối thiểu được phép tách thửa:

Khu vực

Diện tích tối thiểu

– Các phường và các xã Hóa An, Tân Hạnh, Hiệp Hòa thuộc thành phố Biên Hòa; các phường thuộc thị xã Long Khánh.

60m2

– Các xã An Hòa, Long Hưng, Phước Tân, Tam Phước, thuộc thành phố Biên Hòa; các thị trấn thuộc các huyện.

80 m2

– Các xã còn lại thuộc thị xã Long Khánh và các huyện.

100 m2

Lưu ý: Diện tích trên không tính diện tích hành lang bảo vệ các công trình công cộng.

+ Kích thước thửa đất hình thành sau khi tách thửa

Khu vực

Kích thước

– Phường, xã thuộc thành phố Biên Hòa; các phường thuộc thị xã Long Khánh; các thị trấn thuộc các huyện mà vị trí tiếp giáp với đường phố có lộ giới ≥ 20m.

– Chiều rộng ≥ 5m.

– Phường, xã thuộc thành phố Biên Hòa; các phường thuộc thị xã Long Khánh; các thị trấn thuộc các huyện mà vị trí tiếp giáp với đường phố có lộ giới ≤ 20 m)

– Chiều rộng ≥ 04 m.

Đối với thửa đất thuộc các xã còn lại thuộc các huyện

– Chiều rộng ≥ 4,5m.

Lưu ý: Chiều rộng là cạnh thửa đất tiếp giáp với đường giao thông sau khi đã trừ lộ giới giao thông và hạ tầng thiết yếu khác.

 

6. Điều kiện tách thửa tỉnh Long An

Căn cứ: Quyết định 66/2018/QĐ-UBND ngày 30/11/2018

Người sử dụng đất được tách thửa đất khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

Điều kiện 1: Có Sổ đỏ và không thuộc các trường hợp sau:

– Thửa đất hoặc một phần thửa đất đề nghị tách thửa đã có thông báo thu hồi đất hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

– Thửa đất đang có khiếu nại, tranh chấp;

– Thửa đất hoặc tài sản gắn liền với thửa đất đó đang bị các cơ quan có thẩm quyền thực hiện các biện pháp ngăn chặn để thực hiện quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bản án của Tòa án;

– Người sử dụng đất vi phạm quy định của pháp luật về đất đai trong quá trình sử dụng đất;

– Thửa đất thuộc khu vực bảo tồn, khu di tích lịch ,sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định, phê duyệt theo quy định pháp luật;

– Thửa đất không được tách thửa theo các quy định khác của pháp luật.

Điều kiện 2: Chỉ được tách thửa khi thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại không nhỏ hơn diện tích, kích thước tối thiểu, cụ thể:

Khu vực

Diện tích – Kích thước

Đô thị

– Lô đất xây dựng nhà ở khi tiếp giáp với đường giao thông có lộ giới lớn hơn hoặc bằng 20 m

– Diện tích tối thiểu là 45 m2, trong đó:

– Bề rộng tối thiểu là 05 m;

– Chiều sâu tối thiểu là 05 m.

– Lô đất xây dựng nhà ở khi tiếp giáp với đường giao thông có lộ giới nhỏ hơn 20 m

– Diện tích tối thiểu là 36 m2, trong đó:

– Bề rộng tối thiểu là 04 m;

– Chiều sâu tối thiểu là 04 m.

– Lô đất xây dựng nhà ở tiếp giáp đường giao thông nhưng chưa quy định lộ giới.

– Diện tích tối thiểu là 80 m2, trong đó:

– Bề rộng tối thiểu là 04 m;

– Chiều sâu tối thiểu là 15 m.

Nông thôn

– Lô đất xây dựng nhà ở khi tiếp giáp với đường giao thông có lộ giới lớn hơn hoặc bằng 20 m.

– Diện tích tối thiểu là 100 m2, trong đó:

– Bề rộng tối thiểu là 05 m;

– Chiều sâu tối thiểu là 15 m.

– Lô đất xây dựng nhà ở khi tiếp giáp với đường giao thông có lộ giới nhỏ hơn 20 m.

– Diện tích tối thiểu là 80 m2, trong đó:

– Bề rộng tối thiểu là 04 m;

– Chiều sâu tối thiểu là 15 m.

– Lô đất xây dựng nhà ở tiếp giáp đường giao thông nhưng chưa có quy định lộ giới.

– Diện tích tối thiểu là 100 m2, trong đó:

– Bề rộng tối thiểu là 04 m;

– Chiều tối thiểu là 20 m.

Theo Luật Việt Nam

Bài viết liên quan

Giá đất tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ được điều chỉnh tăng 10-50% so với giá hiện nay

Đó là nội dung của Tờ trình số 225/TTr-UBND của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu...

Tiếp tục đọc

Cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu: Phải làm bằng được

Bà Rịa-Vũng Tàu xin bán đấu giá những khu đất công ở vị trí đắc địa...

Tiếp tục đọc

Nhà đất Bà Rịa – Vũng Tàu tăng giá, thiết lập mặt bằng giá mới

Theo ghi nhận của giới kinh doanh địa ốc, nhà đất tại Bà Rịa - Vũng Tàu có...

Tiếp tục đọc